WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 18152 z dnia 06 października 2023Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania

KONKURS OFERT 2023
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ; ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02; ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – aos).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

link do Zarządzenia NR 61/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 171/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 129/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 12/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 57/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 103/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158