WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 18005 z dnia 28 lipca 2023Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący programu pilotażowego "Profilaktyka 40 Plus"

Informujemy, że obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia do wymogów określonych § 7b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS „Świadczeniobiorca ma prawo do skorzystania po raz drugi ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, pod warunkiem że od udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tego programu po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy”.

 

 

Źródło: Centrala NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158