WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 17815 z dnia 02 maja 2023Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2023
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI; ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH; ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC; ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA; ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – aos).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

link do Zarządzenia NR 61/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 171/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 129/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 12/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 57/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158