WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 17798 z dnia 27 kwietnia 2023Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

W SPRAWIE ZAWARCIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.), z powodu odrzucenia oferty, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia niżej wskazane postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH:

  • 15-23-000142/AOS/02/1/02.1601.001.02/01 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI, na obszarze Subregionu poznańskiego - grupy powiatów: gnieźnieński; grodziski; międzychodzki; nowotomyski; obornicki; poznański; szamotulski; średzki; śremski; wrzesiński; Poznań
  • 15-23-000155/AOS/02/1/02.1270.001.02/01 - ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, na obszarze powiatu poznańskiego

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos).

Pliki do pobrania

TREŚĆ KOMUNIKATU  TREŚĆ KOMUNIKATU  [64KB]
TREŚĆ KOMUNIKATU  TREŚĆ KOMUNIKATU  [630KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158