WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 17797 z dnia 27 kwietnia 2023Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
KONKURS OFERT 2023
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII

• ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI

ROZSTRZYGNIECIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158