WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 17748 z dnia 03 kwietnia 2023Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSÓW OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.) Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia z powodu braku ofert następujące postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

  • 15-23-000170/AOS/02/1/02.1601.001.02/01 w zakresie OKULISTYKI DLA DZIECI na obszarze SUBREGIONU KONIŃSKIEGO
  • 15-23-000171/AOS/02/1/02.1583.001.02/01 w zakresie LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY na obszarze SUBREGIONU KONIŃSKIEGO
  • 15-23-000175/AOS/02/1/02.1130.001.02/01 w zakresie NEFROLOGII na obszarze SUBREGIONU KONIŃSKIEGO
  • 15-23-000178/AOS/02/1/02.1020.001.02/01 w zakresie DIABETOLOGII na obszarze POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos).

Pliki do pobrania

TREŚĆ KOMUNIKATU  TREŚĆ KOMUNIKATU  [196KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158