WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 17743 z dnia 31 marca 2023Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSÓW OFERT

W SPRAWIE ZAWARCIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.), z powodu braku ofert, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia niżej wskazane postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH:

  • 15-23-000179/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - powiat wągrowiecki;
  • 15-23-000180/AOS/02/1/02.1601.001.02/01 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI - grupa powiatów – Subregion Pilski;
  • 15-23-000181/AOS/02/1/02.1011.001.02/01 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI - grupa powiatów – Subregion Pilski;
  • 15-23-000182/AOS/02/1/02.1583.001.02/01 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WADY POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY - grupa powiatów – Subregion Pilski;
  • 15-23-000185/AOS/02/1/02.1611.001.02/01 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ - grupa powiatów – Subregion Pilski;

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos).

Pliki do pobrania

TREŚĆ KOMUNIKATU  TREŚĆ KOMUNIKATU  [284KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158