WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 17685 z dnia 14 marca 2023Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2023
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach - w zakresach:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – aos).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

link do Zarządzenia NR 61/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 171/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 129/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

link do Zarządzenia NR 12/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158