WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 17435 z dnia 10 listopada 2022Drukuj

Zaproszenie na spotkanie Webex: Szkolenie – konkurs ofert REH

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem w dniu 8 listopada 2022 r. postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach:

 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym
 • rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy
 • rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku
 • rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa
  w ośrodku/ oddziale dziennym
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
 • rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych
 • rehabilitacja neurologiczna

informujemy, że w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się (on-line) spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad tworzenia i składania oferty oraz warunków wymaganych obowiązujących w ogłoszonych postępowaniach konkursowych we wskazanych zakresach świadczeń. Spotkanie dedykowane jest podmiotom, które zamierzają wziąć udział w ogłoszonych w Wielkopolskim OW NFZ postępowaniach konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

W celu uzyskania dostępu do spotkania, prosimy o rejestrację pod linkiem:
https://wownfz.webex.com/weblink/register/r21c6cfc53d995b669fda417e13dde90d

Połączenie wideokonferencji: spotkanie szkoleniowo-informacyjne będzie możliwe przy zapewnieniu następujących warunków technicznych:

 1. komputer wyposażony w kamerę internetową, mikrofon i głośnik;
 2. dostęp do sieci Internet (min 2 MB/s).

Z uwagi na sprawność przeprowadzenia i tym samym zagwarantowania dobrej jakości połączenia on-line, prosimy by Podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu wykorzystały wyłącznie jedno podłączenie na ww. wideokonferencję: spotkanie szkoleniowo-informacyjne.

Zastrzeżenie:  W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem podmiotów leczniczych w ww. wideokonferencji, Oddział Funduszu zastrzega możliwość wyznaczenia kolejnego terminu spotkania on-line.

 

Uwaga: w przypadku pytań związanych z warunkami technicznymi prosimy o kontakt tel: 61 655 44 48; 61 8506050.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158