WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 17430 z dnia 09 listopada 2022Drukuj

Komunikat - Perinatalna Opieka Paliatywna

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, że świadczenia w zakresie Perinatalna Opieka Paliatywna realizowane są przez:


Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33

60-535 Poznań


https://www.gpsk.ump.edu.pl/pl/perinatalna-opieka-paliatywna-6

 

Perinatalna opieka paliatywna ma na celu zapewnienie wsparcia rodzicom dziecka (w tym będącego w fazie prenatalnej) oraz opieki nastawionej na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią noworodkom z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenia realizowane są przez lekarza oraz psychologa od momentu stwierdzenia u dziecka nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, do 28. dni od urodzenia dziecka. W ramach świadczenia rodzicom oraz dziecku przysługują: bezpłatne porady lekarza i psychologa. Konsultacje ze szpitalem lub poradnią specjalistyczną z zakresu położnictwa i ginekologii lub neonatologii.

Wskazania medyczne do objęcia perinatalną opieką paliatywną:

- ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

- zaburzenia rozwojowe prowadzące do poronienia samoistnego, porodu przedwczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego,

- zaburzenia rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, określone
w szczególności jednostkami chorobowymi, o których mowa w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ wnosi, by w przypadku rozpoznania stanów kwalifikujących do objęcia perinatalną opieka paliatywną poinformować świadczeniobiorców o możliwości uzyskania świadczeń w wyżej wymienionym podmiocie leczniczym.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158