WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA 2023

Artykuł nr: 17429 z dnia 09 listopada 2022Drukuj

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

2023-11-08
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowania

2023-10-09
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowania

2023-10-06
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - komunikat dot. transportu

2023-10-06
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-10-06
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania

2023-10-04
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-10-04
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

2023-10-03
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2023-09-21
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-09-14
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-09-13
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

2023-08-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - komunikat dot. transportu

2023-08-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-08-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-07-25
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowania

2023-07-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2023-07-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-06-15
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-06-15
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-06-15
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-06-14
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-06-02
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowania

2023-06-01
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-05-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - komunikat dot. transportu

2023-05-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-05-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-05-08
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-05-05
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-05-04
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-05-02
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - komunikat dot. transportu

2023-05-02
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-05-02
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-04-28
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - komunikat dot. transportu

2023-04-28
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-04-28
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania

2023-04-27
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-04-27
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2023-04-27
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2023-04-27
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2023-04-27
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-04-25
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

PROTESTY

2023-04-04
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

2023-04-03
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-04-03
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna- konkurs ofert 2023- unieważnienie postępowań

2023-04-03
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-03-31
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-03-31
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-03-30
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna konkurs ofert 2023 unieważnienie postępowania

2023-03-23
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 – odwołanie postępowania

2023-03-14
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - komunikat transport

2023-03-14
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-03-14
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-02-21
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ASDK- konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-02-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - komunikat transport

2023-02-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-02-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-01-12
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ASDK - konkurs ofert 2023 - komunikat dot. transportu

2023-01-12
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ASDK - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-01-12
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ASDK - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2022-12-08
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2022-11-09
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - komunikat transport

2022-11-09
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2022-11-09
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158