WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA 2023

Artykuł nr: 17377 z dnia 12 października 2022Drukuj

LECZENIE SZPITALNE (SZP)

2023-10-09
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowań

2023-10-02
Komunikat dotyczący składania wniosków o realizację programu pilotażowego: Dobry Posiłek w Szpitalach

2023-09-28
Zaproszenie do składania wniosków o realizację programu pilotażowego: Dobry Posiłek w Szpitalach

2023-08-24
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - komunikat ankieta i transport

2023-08-24
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-08-24
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-08-11
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowania

2023-08-09
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowań

2023-07-31
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowania

2023-07-31
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2023-07-14
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - komunikat ankieta i transport

2023-07-14
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-07-14
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania

2023-06-30
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowania

2023-06-23
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowań

2023-06-23
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - komunikat ankieta i transport

2023-06-23
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-06-23
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-06-02
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowań

2023-05-31
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - komunikat ankieta i transport

2023-05-31
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-05-31
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania

2023-05-30
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – odwołanie postępowania

2023-05-26
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - komunikat ankieta i transport

2023-05-26
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-05-26
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

PROTESTY

2023-04-17
Harmonogram otwarcia ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

2023-03-30
Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowań

2023-03-29
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - komunikat ankieta i transport

2023-03-29
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-03-29
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-03-29
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowań

2023-03-10
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowania

2023-02-17
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - komunikat ankieta i transport

2023-02-17
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-02-17
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-02-15
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-02-01
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2023 - komunikat transport i bad. diagnostyczne

2023-02-01
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-02-01
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania

2023-02-01
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowań

2023-01-24
Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2023 - komunikat transport

2023-01-24
Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-01-24
Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-01-11
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

2022-12-21
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - komunikat ankieta i transport

2022-12-21
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2022-12-21
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2022-12-09
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie: Kompleksowa Opieka Onkologiczna nad Pacjentem z Nowotworem Jelita Grubego (KON-JG)

2022-12-09
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie: Kompleksowa Opieka Onkologiczna nad Świadczeniobiorcą z Nowotworem Piersi (KON-PIERŚ)

2022-10-12
Zaproszenie do składania wniosków w zakresie: Kompleksowa Opieka Onkologiczna nad Pacjentem z Nowotworem Jelita Grubego (KON-JG)

2022-10-12
Zaproszenie do składania wniosków w zakresie: Kompleksowa Opieka Onkologiczna nad Świadczeniobiorcą z Nowotworem Piersi (KON-PIERŚ)

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158