WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Artykuł nr: 17354 z dnia 29 września 2022Drukuj

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2023
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w zakresie:

  • ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
  • BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ
  • BADANIA GENETYCZNE
  • TLENOTERAPIA DOMOWA
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA

OGŁOSZENIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - sok).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

ZARZĄDZENIE NR 116/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158