WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 17279 z dnia 31 sierpnia 2022Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

INFORMACJA

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

 

NZOZ ZDROWIE SP. Z O.O.,
63-522 KUŹNICA GRABOWSKA, KUŹNICA

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ w zakresie koordynacji opieki od 01.09.2022 r.

 

MAT-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
62-560 SKULSK, MNISZKI 35 F

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.09.2022 r.

 

ALDONA JAROSZ;
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 33 A

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.09.2022 r.

 

ELŻBIETA ŻAK;
62-710 WŁADYSŁAWÓW, KALISKA 19

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.09.2022 r.

 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ADRIANNA RODZIAK;
63-200 JAROCIN, FRANCISZKAŃSKA 1

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.09.2022 r.

 

DANUTA SOKALUK;
63-500 ROJÓW, STEFANA CZARNIECKIEGO 51

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.09.2022 r.

 

JOANNA BOCHEN;
63-520 GIŻYCE 62

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.09.2022 r.

 

REMEKOS MAŁGORZATA NOWICKA;
64-360 ZBĄSZYŃ, PERZYNY 49 A

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.09.2022 r.

 

 

Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jarosław Sołowiej

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158