WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 17258 z dnia 23 sierpnia 2022Drukuj

Możliwość uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy potwierdzającego umiejętności rozpoznawania i leczenia migreny przewlekłej

Polskie Towarzystwo Bólów Głowy (PTBG) cyklicznie organizuje kursy szkoleniowe, podczas których lekarze zajmujący się leczeniem migreny mogą uzyskać certyfikat potwierdzający umiejętności rozpoznawania i leczenia migreny przewlekłej. Zarząd PTBG ustalił wstępny termin kolejnego kursu na dni 30-31 sierpnia 2022 r.

Posiadanie certyfikatu przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii jest warunkiem wymaganym do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym ogłoszonym w celu zawarcia umów na realizację programu lekowego B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43).

 

 

Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

na podstawie pełnomocnictwa

Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Barbara Mroczyk

Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158