WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 17240 z dnia 12 sierpnia 2022Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

INFORMACJA

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

 

CENTRUM MEDYCZNE KORMED SP. Z O.O.;

62-023 ROBAKOWO, SZKOLNA 18

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ w zakresie koordynacji opieki od 01.09.2022 r.

 

MAREK NOWAK;

64-610 ROGOŹNO, FABRYCZNA 7D

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ w zakresie koordynacji opieki od 01.09.2022 r.

 

ZESPÓŁ LEKARZY "ŚRÓDMIEŚCIE" SP. Z O. O.;

62-800 KALISZ, GÓRNOŚLĄSKA 3

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ w zakresie koordynacji opieki od 01.09.2022 r.

 

 

 

 

Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jarosław Sołowiej

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158