WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 17204 z dnia 29 lipca 2022Drukuj

Zaproszenie na spotkanie Webex: Szkolenie – konkurs ofert REH

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem w dniu 18 lipca 2022 r. postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresach:

  • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
  • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 14:00 odbędzie się (on-line) spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad tworzenia i składania oferty oraz warunków wymaganych obowiązujących w ogłoszonych postępowaniach konkursowych we wskazanych zakresach świadczeń. Spotkanie dedykowane jest podmiotom, które zamierzają wziąć udział w ogłoszonych w Wielkopolskim OW NFZ postępowaniach konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

W celu uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym (wideokonferencja) należy zarejestrować się przy pomocy formularza rejestracyjnego

link do rejestracji:   https://wownfz.webex.com/wownfz/j.php?RGID=r9bf52553ed740915cc9fa2ef844fc427

Połączenie wideokonferencji: spotkanie szkoleniowo-informacyjne będzie możliwe przy zapewnieniu następujących warunków technicznych:

  1. komputer wyposażony w kamerę internetową, mikrofon i głośnik;
  2. dostęp do sieci Internet (min 2 MB/s).

Z uwagi na sprawność przeprowadzenia i tym samym zagwarantowania dobrej jakości połączenia on-line, prosimy by Podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu wykorzystały wyłącznie jedno podłączenie na ww. wideokonferencję: spotkanie szkoleniowo-informacyjne.

 

Zastrzeżenie:  W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem podmiotów leczniczych w ww. wideokonferencji, Oddział Funduszu zastrzega możliwość wyznaczenia kolejnego terminu spotkania on-line.

 

Uwaga: w przypadku pytań związanych z warunkami technicznymi prosimy o kontakt na adres e-mail:  wideokonferencje@nfz-poznan.pl lub telefon: 61 655 44 48; 61 8506050.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158