WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 17153 z dnia 08 lipca 2022Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu
przez następujących wnioskodawców:

MATEUSZ ROMANOWSKI

61-144 POZNAŃ, SERAFITEK 11

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.07.2022 r.

CENTRUM MEDYCZNE MEDIRAJ SP. Z O. O.;
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, GÓRCZYŃSKA 17

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.07.2022 r.

OSASUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
61-131 POZNAŃ, KALISKA 21

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.07.2022 r.

AMELIA KUŚWIK;
63-520 DĘBICZE, DĘBICZE 99

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.07.2022 r.

MAREK ŁAZAJ, ROBERT RASZEWSKI;
63-630 RYCHTAL, RYNEK 4

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ w zakresie koordynacji opieki od 01.07.2022 r.

ANDRZEJ SZUBZDA;
63-611 MROCZEŃ, MROCZEŃ 146

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ w zakresie koordynacji opieki od 01.07.2022 r.

ZDZISŁAWA NOWACKA, LIDIA NOWACKA, KAROL PALCZEWSKI;
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, WROCŁAWSKA 28

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ w zakresie koordynacji opieki od 01.07.2022 r.

 

Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jarosław Sołowiej

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158