WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 17082 z dnia 07 czerwca 2022Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

INFORMACJA

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

 

LABOR SECURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

60-204 POZNAŃ, GÓRKI 17A/5

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ od 01.06.2022 r.

 

HELENA SIKORA;

63-820 PIASKI, RYNEK 6

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ w zakresie koordynacji opieki od 01.06.2022 r.

 

ZADOKTORA.PL SP. Z O.O.;

50-202 WROCŁAW, KSIĘCIA WITOLDA 49/15

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju POZ w zakresie koordynacji opieki od 01.06.2022 r.

 

 

 

Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Hanna Philips

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158