WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł archiwalny nr: 16800 z dnia 13 stycznia 2022Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowań [A]

KONKURS OFERT 2022
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresie:

  • ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - Grupa powiatów SUBREGION POZNAŃSKI, Grupa powiatów SUBREGION KALISKI, Grupa powiatów SUBREGION KONIŃSKI
  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE - Gmina LISKÓW, Gmina CZERWONAK, Gmina ROKIETNICA
  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W GABINECIE SZKOLNYM - Grupa powiatów SUBREGION KALISKI, Grupa powiatów SUBREGION LESZCZYŃSKI, Grupa powiatów SUBREGION PILSKI, Grupa powiatów SUBREGION KONIŃSKI, Grupa powiatów SUBREGION POZNAŃSKI
  • ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ - Grupa powiatów SUBREGION KALISKI, Grupa powiatów SUBREGION LESZCZYŃSKI, Grupa powiatów SUBREGION PILSKI, Grupa powiatów SUBREGION KONIŃSKI

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2022 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: leczenie stomatologiczne – stm).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158