WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 16736 z dnia 03 grudnia 2021Drukuj

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN DO OBOWIĄZUJĄCYCH UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W PRZEDMIOCIE ŚWIADCZEŃ:

  • lekarza POZ w zakresie koordynacji opieki,
  • położnej POZ w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej i/lub pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

 

KOD POSTĘPOWANIA: 15-22-000012/POZ/0113/-/07

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

informuje,

że możliwe jest rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w przedmiocie świadczeń:

  • lekarza POZ o koordynację opieki,
  • położnej POZ o realizację opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej i/lub pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Świadczeniodawcy realizujący umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna wyrażający wolę rozszerzenia umowy w przedmiocie świadczeń lekarza POZ o przedmiot umowy koordynacja opieki oraz w przedmiocie świadczeń położnej POZ o zakres skojarzony świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej  i/lub o zakres skojarzony świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy, zobowiązani są do złożenia formularza wniosku aktualizacyjnego sporządzonego w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz

osobiście: w budynku WOW NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158 (punkt podawczy)

lub

wysłania na adres: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 158.

Wnioski o rozszerzenie umów rozpatrywane będą w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa na nowy przedmiot umowy lub zakres skojarzony obowiązywać będzie od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.

 

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

 

 

Z up. Prezesa NFZ
Zastępca Dyrektora ds. medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158