WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16696 z dnia 05 listopada 2021Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący aneksowania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący aneksowania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 01.12.2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz.1691).
W związku z powyższym został opublikowany nowy słownik wyrobów medycznych uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym rozporządzeniem. W słowniku zaktualizowano:

1) kryteria przyznawania wyrobów medycznych (grupa O lp. 69, 70, grupa P lp. 97, 98, 130, 131, 135, 136 i 137);

2) wzorce kompetencji (grupa P lp. 97 i 99);

3) nazwy wyrobów (grupa P lp. 116);

4) wprowadzono nowe pozycje w słowniku dla kodów w grupie P lp. 96, 100 i 101

uwzględniające nowe limity finansowania:

P.096.00 Grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dorosłych obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekane

 • P.096.00.HA Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy aktywowany wodą - dla dorosłych
 • P.096.00.HG Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy gotowy do użycia - dla dorosłych
 • P.096.00.UN Cewnik jednorazowy urologiczny niepowlekany - dla dorosłych

P.096.01 Grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dzieci obejmująca cewniki

hydrofilowe i niepowlekane

 • P.096.01.HA Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy aktywowany wodą - dla dzieci
 • P.096.01.HG Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy gotowy do użycia - dla dzieci
 • P.096.01.UN Cewnik jednorazowy urologiczny niepowlekany - dla dzieci

P.100 Grupa materiałów chłonnych P 100 obejmująca pieluchomajtki i zamienniki

 • P.100.PL N-Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne
 • P.100.WK N-Wkłady anatomiczne, podkłady (minimalna chłonność 250 ml)

P.101 Grupa materiałów chłonnych P 101 obejmująca pieluchomajtki i zamienniki

 • P.101.PL Z-Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne
 • P.101.WK Z-Wkłady anatomiczne, podkłady (minimalna chłonność 250 ml)

 

Świadczeniodawcy posiadający ww. wyroby medyczne w wykazach asortymentu zgłoszonych w zał. 1 Harmonogram – zasoby do umowy w rodzaju ZPO, proszeni są o przekazanie do dnia 18.11.2021 r. zaktualizowanych zestawów asortymentu poprzez Portal SZOI.

Przy tworzeniu zestawów handlowych należy wskazać wyłącznie nowe kody wyrobów medycznych, z wyłączeniem kodów:

P.096.00 Grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dorosłych obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekane

P.096.01 Grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dzieci obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekane

P.100 Grupa materiałów chłonnych P 100 obejmująca pieluchomajtki i zamienniki

P.101 Grupa materiałów chłonnych P 101 obejmująca pieluchomajtki i zamienniki

które służą wyłącznie do wystawienia zlecenia.

 

Jednocześnie informujemy, że brak aktualizacji ww. asortymentu uniemożliwi realizację zleceń w systemie eZWM od 1 grudnia 2021 r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158