WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16450 z dnia 09 lipca 2021Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju POZ o możliwości zawarcia umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania IKP

SZANOWNI PAŃSTWO!

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza świadczeniodawców udzielających świadczenia opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do składania wniosków o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Warunki rozliczenia środków pochodzących z dotacji celowych na dofinansowanie aktywnych Internetowego Konta Pacjenta (IKP) reguluje zarządzenie Nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021r. Wzór wniosku o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

Dodatkowo informujemy, że:

  • termin złożenia wniosków upływa z dniem 31.10.2021r.;
  • wnioski o zawarcie umowy (prawidłowe) będą  rozpatrywane według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel;
  • pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie zawarciem umowy obowiązującej do dnia 31.12.2021 r.
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158