WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Artykuł archiwalny nr: 16408 z dnia 29 czerwca 2021Drukuj

Informacja dla wnioskujących w programie pilotażowym „Profilaktyka 40 Plus” [A]

Ze względu na liczne pytania dotyczące przekazywania do Systemu Informacji Medycznej danych dotyczących np. wyników badań laboratoryjnych informujemy, że mogące wystąpić w tym zakresie problemy techniczne nie powinny być „z góry” zakładaną przeszkodą do aplikowania do udziału w ww. projekcie.

NFZ uwzględni czas potrzebny na rozwiązanie problemów w tym zakresie – Fundusz rozliczy wszystkie zrealizowane świadczenia po przekazaniu danych do SIM.

 

Dodatkowych informacji mogą udzielić:

  • Edyta Sypień-Posłuszna – tel.: 61 658 04 64
  • Marta Karolczak – tel.: 61 850 61 44

 

Sprawdź również:
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację Programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 plus” na okres od 1.07 do 31.12

 
 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158