WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Artykuł nr: 16398 z dnia 24 czerwca 2021Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację Programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 plus” na okres od 1.07 do 31.12

KOD POSTĘPOWANIA 15-21-000052/PPZ/18/8/13

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z póź.zm.)

 

 

WIELKOPOLSKI OW NFZ W POZNANIU
Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

zaprasza

 

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na obszarze województwa wielkopolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dostępne są w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ, adres: POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 158, od dnia 24.06.2021 lub na stronie: www.nfz-poznan.pl

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w WIELKOPOLSKIM OW NFZ tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

 

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158