WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16393 z dnia 22 czerwca 2021Drukuj

Program pilotażowy 40 PLUS - Komunikat dla świadczeniodawców

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” oraz Zarządzenia Nr 109/2021/BPZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” Oddział Funduszu przypomina, że nowe podmioty, które chcą przystąpić do realizacji programu muszą wcześniej dokonać rejestracji w Portalu Świadczeniodawcy SZOI.

Portal SZOI jest systemem informatycznym WOW NFZ, którego użytkownikami są podmioty współpracujące z WOW NFZ.

Informacje o funkcjonalności oraz sposobie i etapach rejestracji w Portalu Świadczeniodawcy SZOI zamieszczone są na stronie: http://www.nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/5289

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158