WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16216 z dnia 09 lutego 2021Drukuj

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej rozszerzone o proces szczepień przeciw COVID-19!!!

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej rozszerzone o proces szczepień przeciw COVID-19!!!

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska medycznego związanym z rozpoczęciem procesu szczepień przeciw COVID-19, Centrum e-Zdrowia rozszerzyło zakres merytoryczny prowadzonych dotychczas szkoleń dot. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej o obsługę procesu szczepień przeciw COVID-19 (kwalifikacja oraz e-karta szczepień w gabinet.gov.pl).

Bezpłatne  szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej skierowane są do pracowników podmiotów realizujących świadczenia w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne (szpitale) posiadających aktualny kontrakt z NFZ.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną szkolenia prowadzone są wyłącznie w formie on-line.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami PO WER i Regulaminem szkoleń każdy podmiot leczniczy może wziąć udział w szkoleniu tylko raz.

Wszystkie niezbędne informacje nt. Projektu, w tym: Regulamin, Program oraz Harmonogram szkoleń znajdą Państwo na stronie pod adresem: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/

!!! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin.

W razie pytań bądź problemów prosimy o kontakt:

Szkolenia realizowane są w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

 

Źródło: Centrum e-Zdrowia

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158