WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16207 z dnia 02 lutego 2021Drukuj

WAŻNE! Zmiana ogłoszenia naboru Zespołów Mobilnych do Szczepień Populacyjnych – COVID-19

W ogłoszeniu Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2021 r., dotyczącego naboru do Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zmianie ulega:

  • termin przyjmowania zgłoszeń - z dnia 3 lutego 2021 r., na dzień 5 lutego 2021 r.
  • termin rozpatrzenia zgłoszeń - z dnia 8 lutego 2021 r., na dzień 10 lutego 2021 r.

oraz usunięty zostaje wymóg, o którym mowa w pkt. 1 ogłoszenia „Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?” tiret pierwsze, tj. do dnia złożenia zgłoszenia nie został umieszczony na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* , zwanej dalej ustawą COVID -19 jako populacyjny punkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

* tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158