WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16142 z dnia 31 grudnia 2020Drukuj

Zakończenie realizacji projektu: Migracja ubezpieczonych wskaźnikiem słabości lub siły jakości świadczeń zdrowotnych

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zakończył realizację projektu: Migracja ubezpieczonych wskaźnikiem słabości lub siły jakości świadczeń zdrowotnych (15OW.004.2020) i poniżej publikuje raporty w tym zakresie.

Źródło: Wydział Ekonomiczno –Finansowy WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158