WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł archiwalny nr: 15686 z dnia 02 kwietnia 2020Drukuj

Wielkopolski OW NFZ: dodatkowe 119 mln złotych dla wielkopolskich szpitali sieciowych [A]

Wielkopolski Oddział Funduszu przesłał regionalnym szpitalom, działającym w ramach tak zwanej „sieci szpitali” najnowsze propozycje wartości ryczałtów na 2020 rok. Porównując łączną wartość środków przeznaczonych na leczenie w tych placówkach do 2019 roku, podwyżka wynosi aż 91mln złotych, co daje ok. 4,5% wzrostu.

W Wielkopolsce łączna wartość ryczałtów 48 szpitali tzw. „sieciowych” wynosi obecnie 2,1 mld złotych. W stosunku do poprzedniej wartości jest to o 91 mln złotych więcej.

Ponad 32,7 mln obecnego wzrostu środków trafi do szpitali powiatowych. Dużą grupą beneficjentów są także szpitale kliniczne naszego województwa, które otrzymają ponad 25 mln zł więcej. Do placówek, dla których organem prowadzącym jest marszałek województwa trafi łącznie ponad 20 mln zł więcej. Jeśli spojrzymy na układ „profilowy” 48 wielkopolskich szpitali, okazuje się, że najwięcej pieniędzy ze wspomnianych 91 mln trafi do 6 szpitali zakwalifikowanych do poziomu „ogólnopolskiego” – 33 mln złotych. (Powyższe wartości nie obejmują zmiany dokonanej niedawno w strukturze Szpitala Powiatowego w Wyrzysku). Porównując procentowe wzrosty wartości ryczałtów poszczególnych szpitali „sieciowych”, widać że największy, ponad 10%-owy wzrost zanotował Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, a nieco niższy, ponad 8%-owy wzrost - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UMP w Poznaniu. Z kolei wyższy o ponad 7% ryczałt mają: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia i Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie.

 

W kwocie dodatkowych środków mieszczą się między innymi zwiększenia z tytułu dotychczasowych przepisów, czyli posiadanych przez placówki certyfikatów akredytacyjnych, świadectw wydanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej i Diagnostyce Laboratoryjnej oraz pozostałych wskaźników dotyczących realizacji świadczeń. Wśród istotnych wskaźników jakościowych jest premiowanie tych szpitali które wykonują większą ilość bardziej kosztownych czyli trudniejszych zabiegów oraz takie, które prawidłowo przekierowują pacjentów do poradni przyszpitalnych zamiast leczyć ich na oddziałach szpitalnych. Wielkopolskie placówki coraz lepiej wykorzystują wskaźniki jakościowe. Na przykład z 30 placówek, dla których organem prowadzącym są powiaty – 10 zyskało wyższą wartość wskaźnika, a z 10 placówek prowadzonych przez marszałka województwa – połowa. Łączna wartość dodatkowych środków finansowych, które otrzymały placówki za posiadanie w/w wskaźników jakościowych wynosi ponad 37 mln złotych. Najwięcej zyskały 4 placówki zakwalifikowane jako szpitale III poziomu zabezpieczenia – ponad 11,7 mln i szpitale „ogólnopolskie” (których jest 6) – łącznie ponad 11,3 mln złotych. Rekordzistami jeśli chodzi o procent dodatkowego wzrostu ryczałtu- można by rzecz bonusu za jakość – są w 2020: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – 4,5% wzrostu oraz trzy placówki ze wzrostem 3,75%: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu i Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie. Choć nikt nie pobił ubiegłorocznego wyniku: Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UMP w Poznaniu – który uzyskał maksymalny do uzyskania pięcioprocentowy wzrost ryczałtu, a który tym razem nie znalazł się wśród rekordzistów. Nadmienić należy, że największą procentową zmianę wartości grupy wskaźników jakościowych (między rokiem 2020 i 2019) zanotowały szpitale: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei (3% wzrostu), Wielkopolskie Centrum Onkologii (2,75%) i Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (2,5%).

 

Ponadto, Wielkopolski Oddział NFZ przekaże placówkom dodatkowe 28,2 mln złotych na leczenie między innymi w poradniach kardiologicznych, endokrynologicznych, ortopedycznych i neurologicznych (zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci). Środki te do tej pory mieściły się w ryczałcie a poza zmianie przepisów będą wyodrębnioną częścią umowy dla szpitali. Jeśli zsumujemy te środki z dodatkowymi, wynikającymi ze wzrostu ryczałtów, otrzymamy 119 mln zł więcej dla wielkopolskich szpitali w bieżącym roku.


Biuro Prasowe WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158