WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 15542 z dnia 14 lutego 2020Drukuj

Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego - Zapraszamy do składania wniosków

Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

- Zapraszamy do składania wniosków -

 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 stycznia 2020 r. dotyczącego możliwości zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego (http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15518/) Wielkopolski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje listę dokumentów, z jakimi należy się zapoznać w przypadku zawarcia umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:

1.  https://pz.gov.pl/pz/help

2. https://www.gov.pl/web/mswia/weryfikacja-autentycznosci-dokumentow,

3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.),

4. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego,

5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych
i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia 5 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627),

6.  Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego: Instrukcja zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona naruszenia ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profile zaufane.


źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158