WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Serwis WOW NFZ

Informacje o Oddziale, pokój prasowy, legislacja, zamówienia publiczne, rekrutacja i komunikaty.

Artykuł nr: 1480 z dnia 23 czerwca 2003Drukuj

Rekrutacja

REKRUTACJE PROWADZONE PRZEZ WOW NFZ

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów art. 107a-107f ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ:

2024-02-14
Nabór nr Poznań/24/05 na stanowisko Starszy Referent w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

2024-02-13
Nabór nr Poznań/24/04 na stanowisko kierowcy w Dziale Gospodarczym w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2024-02-07
Nabór nr Poznań/24/03 na stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2024-01-24
Nabór nr Poznań/24/02 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydzial

2024-01-16
Nabór nr Poznań/24/01 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Organizacyjnej w Wydziale Organizacyjnym w Wielkopolskim OW NFZ

2023-12-21
Nabór nr Poznań/23/45 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Planowania i Monitorowania w w Dziale Analiz w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2023-12-05
Nabór nr Poznań/23/44 na stanowisko referenta w Delegaturze w Kaliszu

2023-12-01
Nabór nr Poznań/23/43 na stanowisko specjalisty w Dziale Monitorowania Leków w Wydziale Gospodarki Lekami

2023-12-01
Nabór nr Poznań/23/42 na stanowisko specjalisty w Zespole Kontroli Wewnętrznej

2023-11-24
Nabór nr Poznań/23/41 na stanowisko referenta w Dziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

2023-11-21
Nabór nr Poznań/23/40 na stanowisko starszego referenta w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

2023-11-17
Nabór nr Poznań/23/39 na stanowisko specjalisty w Dziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

2023-11-15
Nabór nr Poznań/23/38 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Planowania i Monitorowania w w Dziale Analiz w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2023-11-13
Nabór nr Poznań/23/37 na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2023-11-08
Nabór nr Poznań/23/35 na stanowisko specjalisty w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

2023-11-06
Nabór nr Poznań/23/34 na stanowisko młodszego księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2023-09-27
Nabór nr Poznań/23/33 na stanowisko Specjalisty w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

2023-09-01
Nabór nr Poznań/23/29 na stanowisko informatyka w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

2023-09-01
Nabór nr Poznań/23/28 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2023-09-01
Nabór nr Poznań/23/27 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2023-08-09
Nabór nr Poznań/23/26 na stanowisko starszego referenta w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

2023-07-06
Nabór nr Poznań/23/25 na stanowisko referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

2023-07-05
Nabór nr Poznań/23/24 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2023-07-04
Nabór nr Poznań/23/23 na stanowisko starszego referenta w Zespole Komunikacji Społecznej i Promocji

2023-06-29
Nabór nr Poznań/23/22 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2023-06-29
Nabór nr Poznań/23/21 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2023-06-26
Nabór nr Poznań/23/20 na stanowisko referenta w Delegaturze w Koninie

2023-06-22
Nabór nr Poznań/23/18 na stanowisko referenta w Dziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki - na czas zastępstwa

2023-06-22
Nabór nr Poznań/23/19 na stanowisko specjalisty w w Sekcji Planowania i Monitrowania w Dziale Analiz w Wydziale Opieki Zdrowotnej - na czas zastępstwa

2023-05-18
Nabór nr Poznań/23/16 na stanowisko starszego referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

2023-05-12
Nabór nr Poznań/23/15 na stanowisko starszego referenta w Dziale Leczenia za Granicą i Uprawnień w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

2023-05-10
Nabór nr Poznań/23/14 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2023-05-08
Nabór nr Poznań/23/13 na stanowisko młodszego księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2023-04-28
Starszy Referent w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2023-04-18
Nabór nr Poznań/23/11 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2023-04-03
Nabór nr Poznań/23/10 na stanowisko naczelnika wydziału w Wydziale Informatyki w WOW NFZ

2023-03-24
Nabór nr Poznań/23/09 na stanowisko starszego referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

2023-03-20
Nabór nr Poznań/23/08 na stanowisko starszego referenta w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

2023-02-06
Nabór nr Poznań/23/07 na stanowisko księgowego w Sekcji Windykacji Należności i Rozliczeń Międzyoddziałowych w Wydziale Księgowości

2023-02-06
Nabór nr Poznań/23/06 na stanowisko starszego referenta w Dziale Operacyjnym w Wydziale Organizacyjnym

2023-02-03
Nabór nr Poznań/23/05 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2023-02-02
Nabór nr Poznań/23/04 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2023-02-02
Nabór nr Poznań/23/03 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2023-01-31
Nabór nr Poznań/23/02 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Administracyjnej w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2023-01-30
Nabór nr Poznań/23/01 na stanowisko starszego referenta w Wydziale ds. Służb Mundurowych

2023-01-24
Nabór DK/23/20 na stanowisko: starszy specjalista/specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w TWK XV w Poznani

2022-12-28
Nabór nr Poznań/22/43 na stanowisko specjalisty w Sekcji Planowania i Monitorowania w Dziale Analiz

2022-12-05
Nabór DK/22/205 na stanowisko: starszy specjalista/specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w TWK XV w Poznaniu

2022-12-05
Nabór DK/22/204 na stanowisko: młodszy specjalista/starszy referent w Dziale Realizacji Kontroli w TWK XV w Poznaniu

2022-11-29
Nabór nr Poznań/22/42 na stanowisko starszego referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2022-11-16
Nabór nr Poznań/22/41 na stanowisko referenta w Delegaturze w Pile w WOW NFZ

2022-11-10
Nabór nr Poznań/22/40 na stanowisko starszego specjalisty w Sekcji Planowania i Monitorowania w Dziale Analiz w WŚOZ

2022-10-28
Nabór nr Poznań/22/39 na stanowisko młodszego księgowego w Sekcji Windykacji Należności w Wydziale Księgowości

2022-10-19
Nabór nr Poznań/22/38 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2022-10-18
Nabór nr Poznań/22/37 na stanowisko specjalisty w Dziale Refundacji i Rozliczeń Aptek w Wydziale Gospodarki Lekami

2022-09-20
Nabór nr Poznań/22/35 na stanowisko młodszego księgowego w Sekcji Windykacji Należności i Rozliczeń Międzyoddziałowych w Wydziale Księgowości

2022-09-19
Nabór nr Poznań/22/34 na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2022-09-06
Nabór nr Poznań/22/33 na stanowisko starszego referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2022-08-19
Nabór nr Poznań/22/32 na stanowisko referenta w Delegaturze w Pile w WOW NFZ

2022-08-05
Nabór nr Poznań/22/31 na stanowisko młodszego księgowego w Sekcji Windykacji Należności w Wydziale Księgowości

2022-07-28
Nabór nr Poznań/22/30 na stanowisko referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2022-07-01
Nabór nr Poznań/22/29 na stanowisko kierownika delegatury w Delegaturze w Pile w WOW NFZ

2022-06-24
Nabór nr Poznań/22/28 na stanowisko specjalisty "na zastępstwo" w Wydziale Gospodarki Lekami

2022-06-21
Nabór nr Poznań/22/27 na stanowisko zastępcy dyrektora ds. służb mundurowych w WOW NFZ

2022-06-21
Nabór nr Poznań/22/26 na stanowisko starszego referenta w Dziale Rozliczeń Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

2022-06-06
Nabór nr Poznań/22/25 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2022-05-27
Nabór nr Poznań/22/24 na stanowisko starszego referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

2022-05-24
Nabór nr Poznań/22/23 na stanowisko specjalisty "na zastępstwo" w Wydziale Gospodarki Lekami

2022-05-16
Nabór DK/22/86 na stanowisko: starszy specjalista / specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w TWK XV w Poznaniu / prawnik

2022-05-13
Nabór nr Poznań/22/22 na stanowisko starszego referenta w Dziale Rozliczeń Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

2022-05-06
Nabór nr Poznań/22/21 na stanowisko starszego referenta "na zastępstwo" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2022-05-05
Nabór nr Poznań/22/20 na stanowisko specjalisty w Zespole Komunikacji Społecznej i Promocji

2022-05-04
Nabór nr Poznań/22/19 na stanowisko młodszego księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2022-05-04
Nabór nr Poznań/22/18 na stanowisko młodszego księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2022-04-27
Nabór nr Poznań/22/17 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Szpitalnych

2022-04-14
Nabór nr Poznań/22/16 na stanowisko specjalisty "na zastępstwo" w Wydziale Gospodarki Lekami

2022-04-14
Nabór nr Poznań/22/15 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2022-04-07
Nabór nr Poznań/22/13 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2022-03-24
Nabór nr Poznań/22/12 na stanowisko specjalisty w komórce organizacyjnej SSOiZK i specjalisty w Wydziale ds. Służb Mundurowych

2022-03-10
Nabór nr Poznań/22/11 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2022-03-03
Nabór nr Poznań/22/08 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2022-02-23
Nabór nr Poznań/22/07 na stanowisko referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2022-02-17
Nabór nr Poznań/22/06 na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2022-01-26
Nabór DK/22/26 na stanowisko: starszy specjalista / specjalista / młodszy specjalista w TWK XV w Poznaniu (3 etaty)

2022-01-25
Nabór nr Poznań/22/04 na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2022-01-25
Nabór nr Poznań/22/03 na stanowisko starszego referenta "na zastępstwo" w Sekcji Świadczeń Podstawowych

2022-01-24
Nabór nr Poznań/22/02 na stanowisko młodszego księgowego w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

2022-01-20
Nabór nr Poznań/22/01 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2021-12-10
Nabór nr Poznań/21/70 na stanowisko specjalisty w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

2021-12-08
Nabór nr Poznań/21/69 na stanowisko referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2021-11-24
Nabór nr Poznań/21/62 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2021-11-24
Nabór nr Poznań/21/61 na stanowisko starszego referenta "na zastępstwo" w Dziale Obsługi Klientów

2021-11-19
Nabór nr Poznań/21/60 na stanowisko Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

2021-10-22
Nabór nr Poznań/21/57 na stanowisko starszego referenta "na zastępstwo" w Dziale Obsługi Klientów

2021-10-19
Nabór nr Poznań/21/56 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2021-10-13
Nabór nr Poznań/21/54 na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2021-10-12
Nabór nr Poznań/21/53 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2021-10-08
Nabór DK/21/213 na stanowiska: główny-/starszy-/ młodszy specjalista/specjalista/starszy referent w TWK XV w Poznaniu (3 etaty)

2021-10-04
Nabór nr Poznań/21/51 na stanowisko starszego referenta w Dziale Weryfikacji Rozliczeń w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

2021-09-23
Nabór nr Poznań/21/45 na stanowisko starszego referenta "na zastępstwo" w Sekcji Świadczeń Podstawowych

2021-09-09
Nabór nr Poznań/21/42 na stanowisko referenta "na zastępstwo" w Wydziale Obsługi Klientów

2021-09-09
Nabór nr Poznań/21/41 na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych

2021-09-09
Nabór nr Poznań/21/40 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2021-09-03
Nabór nr Poznań/21/39 na stanowisko specjalisty w Sekcji Planowania i Monitorowania w Dziale Analiz

2021-08-05
Nabór DK/21/157 na stanowiska: inspektor kontroli / młodszy specjalista / starszy referent w TWK XV w Poznaniu (3 etaty)

2021-08-04
Nabór nr Poznań/21/34 na stanowisko referenta "na zastępstwo" w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

2021-08-04
Nabór nr Poznań/21/33 na stanowisko referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Obsługi Klientów

2021-08-04
Nabór nr Poznań/21/32 na stanowisko starszego referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego

2021-07-28
Nabór nr Poznań/21/31 na stanowisko starszego referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

2021-07-07
Nabór nr Poznań/21/28 na stanowisko specjalisty w Sekcji Planowania i Monitorowania w Dziale Analiz

2021-05-24
Nabór nr Poznań/21/23 na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Prawnym

2021-03-30
Nabór nr Poznań/21/14 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2021-03-30
Nabór nr Poznań/21/13 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych

2021-02-26
Nabór nr Poznań 21/08 na stanowisko starszego referenta w Dziale Operacyjnym w Wydziale Organizacyjnym

2021-02-19
Nabór DK/21/18 na stanowiska inspektorów kontroli/starszych referentów w Terenowym Wydziale Kontroli XV w Poznaniu (3 etaty)

2021-01-20
Nabór nr Poznań/21/06 na stanowisko: Kierownika Sekcji w Sekcji Weryfikacji Raportów w Dziale Rozliczeń Umów

2021-01-20
Nabór nr Poznań/21/05 na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Operacyjnym w Wydziale Organizacyjnym w Wielkopolskim OW NFZ

2021-01-19
Nabór nr Poznań/21/04 na stanowisko Specjalisty w Sekcji Organizacyjnej w Wydziale Organizacyjnym w Wielkopolskim OW NFZ

2021-01-15
Nabór nr Poznań/21/03 na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Weryfikacji Rozliczeń w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

2021-01-14
Nabór Poznań/21/02 na stanowisko Specjalisty w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

2021-01-04
Nabór nr Poznań/21/01 na stanowisko Specjalisty w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

2020-12-28
Nabór WSP.110.20.2020 na stanowisko Referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości w WOW NFZ

2020-12-14
Nabór WSP.110.19.2020 na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Weryfikacji Rozliczeń w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

2020-12-07
Nabór WSP.110.18.2020 na stanowisko Starszego Referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2020-12-07
Nabór WSP.110.17.2020 na stanowisko Starszego Referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2020-12-04
Nabór WSP.110.15.2020 na stanowisko starszego referenta w Dziale Operacyjnym w Wydziale Organizacyjnym

2020-12-04
Nabór WSP.110.16.2020 na stanowisko specjalisty w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych

2020-12-03
Nabór WSP.110.12.2020 na stanowisko Specjalisty w Sekcji Organizacyjnej w Wydziale Organizacyjnym w WOW NFZ

2020-11-27
Nabór WSP.110.10.2020 na stanowisko Specjalista ds. BHP w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

2020-11-20
Nabór DK/20/233 na stanowiska inspektorów kontroli / starszych referentów w Terenowym Wydziale Kontroli XV w Poznaniu (3 etaty)

2020-11-06
Nabór WSP.110.8.2020 na stanowisko: referenta w Dziale Obsługi Klientów w Wydziale Obsługi Klientów w WOW NFZ

2020-10-09
Nabór nr WSP.100.4.2020 na stanowisko Specjalista w komórce organizacyjnej Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

2020-09-29
Nabór WKS.110.24.2020 na stanowisko starszego referenta w komórce organizacyjnej Rzecznik Prasowy

2020-08-19
Nabór WKS.110.22.2020 na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2020-08-17
Nabór WKS.110.20.2020 na stanowisko specjalisty na stanowisko specjalisty w Dziale Refundacji i Rozliczeń Aptek w Wydziale Gospodarki Lekami

2020-07-23
Nabór WKS.110.19.2020 na stanowisko starszego referenta w Dziale Leczenia za Granicą i Uprawnień w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158