WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Serwis WOW NFZ

Informacje o Oddziale, pokój prasowy, legislacja, zamówienia publiczne, rekrutacja i komunikaty.

Artykuł nr: 1480 z dnia 23 czerwca 2003Drukuj

Rekrutacja

REKRUTACJE PROWADZONE PRZEZ WOW NFZ

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów art. 107a-107f ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ:

2024-06-11
Nabór nr Poznań/24/18 na stanowisko starszego referenta w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

2024-06-06
Nabór nr Poznań/24/17 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2024-05-31
Nabór nr Poznań/24/16 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2024-05-24
Nabór nr Poznań/24/15 na stanowisko informatyka w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

2024-05-20
Nabór nr Poznań/24/14 na stanowisko starszego referenta w Dziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

2024-05-06
Nabór nr Poznań/24/13 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2024-05-06
Nabór nr Poznań/24/12 na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2024-04-29
Nabór nr Poznań/24/11 na stanowisko Starszy Referent w Wydziale Spraw Pracowniczych (zastępstwo)

2024-04-26
Nabór nr Poznań/24/10 na stanowisko Informatyk w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

2024-04-26
Nabór nr Poznań/24/09 na stanowisko Informatyk w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2024-04-03
Nabór nr Poznań/24/08 na stanowisko starszego referenta "na zastępstwo" w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2024-03-22
Nabór nr Poznań/24/07 na stanowisko Starszy Referent w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości (zastępstwo)

2024-03-05
Nabór nr Poznań/24/06 na stanowisko Specjalista w Zespole Kontroli Wewnętrznej

2024-02-14
Nabór nr Poznań/24/05 na stanowisko Starszy Referent w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

2024-02-13
Nabór nr Poznań/24/04 na stanowisko kierowcy w Dziale Gospodarczym w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2024-02-07
Nabór nr Poznań/24/03 na stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2024-01-24
Nabór nr Poznań/24/02 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydzial

2024-01-16
Nabór nr Poznań/24/01 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Organizacyjnej w Wydziale Organizacyjnym w Wielkopolskim OW NFZ

2023-12-05
Nabór nr Poznań/23/44 na stanowisko referenta w Delegaturze w Kaliszu

2023-12-01
Nabór nr Poznań/23/43 na stanowisko specjalisty w Dziale Monitorowania Leków w Wydziale Gospodarki Lekami

2023-11-08
Nabór nr Poznań/23/35 na stanowisko specjalisty w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

2022-06-21
Nabór nr Poznań/22/27 na stanowisko zastępcy dyrektora ds. służb mundurowych w WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158