WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Serwis WOW NFZ

Informacje o Oddziale, pokój prasowy, legislacja, zamówienia publiczne, rekrutacja i komunikaty.

Artykuł nr: 11119 z dnia 09 stycznia 2015Drukuj

Numery rachunków bankowych WOW NFZ

Numery rachunków bankowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

prowadzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu

 

Numer rachunku bankowego

Przeznaczone dla wpłat z tytułu

30 1130 1088 0001 3007 0720 0002

 • Wpłaty składek zdrowotnych z wynagrodzeń wypłacanych przez komorników
 • Opłaty za ubezpieczenia dobrowolne
 • Opłata za zmianę lekarza w roku bieżącym (zmiana powyżej 2 x)
 • Rozliczenia dotyczące kosztów administracyjnych i inwestycji
 • Wpłaty dotyczące wyroków sądowych innych niż z tytułu wystąpień i zaleceń pokontrolnych  

73 1130 1088 0001 3007 0720 0004

 • Wpłaty od świadczeniodawców (bez aptek) z tytułu rozliczenia umów za świadczenia zdrowotne

19 1130 1088 0001 3007 0720 0006

 • Wpłaty od aptek z tytułu rozliczenia umów na świadczenia zdrowotne

89 1130 1088 0001 3007 0720 0007

 • Opłaty od komorników z tytułu informacji udzielanych przez Fundusz
 • Wpłaty z tytułu wystąpień i zaleceń pokontrolnych
 • Wpłaty z tytułu pozostałych kar od świadczeniodawców, aptek i pozostałych kontrahentów
 • Wpłaty z tytułu wyroków sądowych dotyczących wystąpień i zaleceń pokontrolnych
 • Wpłaty opłat za zmianę lekarza w poprzednich latach na podstawie pism Wielkopolskiego OW NFZ
 • Wpłaty dotyczące zwrotu kosztów leczenia 

78 1130 1088 0001 3007 0720 0011

 • Wpłaty wadiów i zabezpieczenia wykonania umowy
89 1130 1088 0001 3007 0720 0007
 • wpłaty od ubezpieczycieli z tytułu informacji udzielanych przez Fundusz

 

Informacje dotyczące kwalifikowania wpłat na poszczególne rachunki bankowe udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów (61)  850 60 40,   850 60 42,   850 60 45,   850 60 81 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158