WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 16725 z dnia 30 listopada 2021Drukuj

Komunikat dla pacjentów: świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 41

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Lesznie ul. Słowiańska 41 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: dermatologii i wenerologii, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

 

Wykaz placówek leczniczych:

L.p.

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Numer telefonu

1

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKLI ZDROWOTNEJ "PRIMA-MED" ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

63-800 GOSTYŃ

UL. PRZY DWORCU 8A

663 401 916

2

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ "PORADNIE LEKARSKIE"

63-800 GOSTYŃ

UL. PRZY DWORCU 4

65 572 01 24

3

PRZYCHODNIA LEKARSKA "RAWMED"
SP. Z O.O.

63-900 RAWICZ

UL. PIŁSUDSKIEGO 3

65 546 12 91

4

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

63-900 RAWICZ

UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6

65 537 63 85

5

CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE

64-000 KOŚCIAN

UL. NACŁAWSKA 15

65 512 02 20

6

GABINETY LEKARSKIE MEDICOR

64-000 KOŚCIAN

UL. BĄCZKOWSKIEGO 3

65 5 110 330

7

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNA PORADNIA DERMATOLOGICZNA
"DERMA-MED"

64-000 KOŚCIAN

UL. KS.BĄCZKOWSKIEGO 3

65 512-24-15

 

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

 

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158