WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 16252 z dnia 02 marca 2021Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - AOS w zakresie diabetologii w placówce przy ul. Poniatowskiego 25 w Kole

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Kole, ul. Poniatowskiego 25 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie diabetologii, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

 

L.p.

NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY

ADRES

Nr telefonu

1

Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Spółka Jawna

Konin

ul. Wojska Polskiego 33

63 244 43 95
63 243 67 67

2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Diabetologiczna

Konin

ul. Szpitalna 45

63 240 45 13

3

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku  

Turek

ul. Łąkowa 4a

63 280 56 80

4

NZOZ Vena s.c. Zakład Usług Specjalistycznych

Słupca

ul. Sikorskiego 1/18

63 275 23 00 wew. 355

 

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta oraz oryginał skierowania. Za wydane zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm.)

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158