WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dentobus - mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży

Artykuł nr: 16203 z dnia 01 lutego 2021Drukuj

Harmonogram postoju dentobusu w dniach 1-5 lutego 2021r.

Z powodu awarii dentobusu w dniach 1-2 lutego 2021 r. nie będą w nim udzielane świadczenia.

Na dzień 3 lutego nastąpiła zmiana harmonogramu postoju dentobusu. Tego dnia pełni on dyżur w godz. 9-15 dla pacjentów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158