WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15829 z dnia 15 lipca 2020Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - w zakresie: diabetologia - Czarnków, ul. Rolna 19

W związku z zaprzestaniem z dniem 15.07.2020r. realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Czarnkowie ul. Rolna 19 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie diabetologii, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

 

Lp.

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

  1.  

PULS-MED SPOŁKA Z O.O.

64-920 PIŁA, AL. WOJSKA POLSKIEGO  49B

(067) 215-19-96 

  1.  

"ARS MEDICAL"

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

64-920 PIŁA, AL. WOJSKA POLSKIEGO 43

(067) 212-53-90

(067) 212-55-03 (067) 212-87-43

  1.  

NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MALWA" ANNA RACA-BUDZIŁOWSKA

77-400 ZŁOTÓW, SPICHRZOWA 42

 

 

(067) 263-09-66

  1.  

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNEGO LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO INTERMEDICA SP. Z O.O.

 

62-100 WĄGROWIEC, WACHOWIAKA 9

 

 

(067) 268 52 40

 

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących
u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna 

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.)

 

Źródło: Delegatura w Pile

 WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158