WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15720 z dnia 18 maja 2020Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży w Poznaniu przy ul. Sokoła 38

W związku z zaprzestaniem z dniem 17.05.2020 r. realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Sokoła 38 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych Wielkopolski, realizujących świadczenia w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 

Oddział Funduszu pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna: Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)                                                                                 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

   Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158