WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15707 z dnia 27 kwietnia 2020Drukuj

Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – diabetologia w Koninie

W związku z zaprzestaniem z dniem 30-04-2020 realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Koninie, ul. Jana Pawła II 65 A w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie diabetologii, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych:

LP

ŚWIADCZENIODAWCA

ADRES

NR TELEFONU

1

CENTRUM MEDYCZNE „MULTIMED” TADEUSZ JUCYK SPÓŁKA JAWNA

KONIN

WOJSKA POLSKIEGO 33

63 244 43 95 63 243 67 67

2

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIA DIABETOLOGICZNA”  

KONIN

SZPITALNA 45

63 240 45 13

3

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

TUREK

ŁAKOWA 4A

63 280 56 80

4

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VENA S.C. ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

SŁUPCA

SIKORSKIEGO 1/18

63 275 23 00 WEW.355

5

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

KOŁO

PONIATOWSKIEGO 25

63 26 26 118

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna: Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.)                                                                          

                                                                                                                           Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158