WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dentobus - mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży

Artykuł nr: 15285 z dnia 10 października 2019Drukuj

Harmonogram postoju dentobusu w dniach 14-18 października

Harmonogram postoju dentobusu w dniach 14-18 października

Zgodnie z informacją otrzymaną od Realizatora świadczeń, w dniach 16,17 i 18 października dentobus nie udziela świadczeń z powodu awarii unitu dentystycznego. O usunięciu usterki technicznej i ponownym realizowaniu świadczeń poinformujemy w osobnym komunikacie.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158