WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 15166 z dnia 14 sierpnia 2019Drukuj

Komunikat dla pacjentów dotyczący leczenia pęcherzowego odzielania naskórka [A]

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z wydaniem w dniu 2 sierpnia 2019 r. zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka (lub podejrzenia tej choroby), zawarł z poniżej wymienionymi podmiotami z terenu województwa wielkopolskiego umowy, umożliwiające uzyskanie przez pacjentów zaopatrzenia w niezbędne produkty stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka lub jego podejrzenia. Powyższe świadczenie obejmuje: wizytę, zaplanowanie oraz wydanie zaopatrzenia w niezbędne produkty na okres do 6 miesięcy (w ciągu 14 dni od wizyty) oraz transport ww. produktów do miejsca pobytu stałego lub czasowego na terenie RP wskazanego przez pacjenta.

Wykaz podmiotów mogących realizować wymienione wyżej świadczenie opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka:

  • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań;
  • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań;
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn;
  • Szpital Pomnik Chrztu Polski, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno;
  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń;
  • Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem

 

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158