WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 14707 z dnia 03 stycznia 2019Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie leczenia chorób naczyń w Kościanie, przy ul. Nacławskiej 15

W związku z zaprzestaniem z dniem 31.12.2018 realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Kościanie ul. Nacławska 15, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia leczenia chorób naczyń, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 L.p

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

Gabinety Lekarskie Medicor
 

64-000 Kościan

Plac Paderewskiego 4

65 5 110 300

2

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

64-000 Kościan

ul. Szpitalna 7

65 512 08 55

3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Leszczyńskie Centrum Medyczne "Ventriculus" Spółka Z O.O.

64-100 Leszno

ul. Słowiańska 41

65 520 65 80

4

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fides

64-100 Leszno

ul. Jana III Sobieskiego 1

 

65 529 99 66

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.)

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158