WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 14697 z dnia 27 grudnia 2018Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie endokrynologii - w Koninie ul. Margaretkowa 1/ 2-S

W związku z zaprzestaniem z dniem 31-12-2018 realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Koninie, ul. Margaretkowa 1/ 2-S w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń endokrynologicznych, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych:

LP

ŚWIADCZENIODAWCA

ADRES

 

NR TELEFONU

1

Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk S.J.

Konin

Wojska Polskiego 33

63 244-43-95

63 243-67-67

2

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Endokrynolog" A. Piórkowska - Gąsior, M.Gąsior S.J.

Konin

Poznańska 116

 

63 245 03 70

3

Spółka Jawna "Eskulap" Marek Zabłocki, Mirosław Chorzewski, Danuta Zabłocka

Konin

Szeligowskiego 1

 

63 242 07 44

4

Zakład Opieki Zdrowotnej Intermed Eugenia Jucyk i Wspólnicy S. J.

Konin

Wojska Polskiego 33

 

63 244-43-95

 

5

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ala Zielazna

Słupca

Sikorskiego 1

 

63 249 02 75

6

Prywatny Gabinet Lekarski Małgorzata Janczak

Gniezno

Barciszewskiego 12

 

61 426 58 57

7

NZOZ "Poliklinika" Sp Zoo

Kalisz

Kordeckiego 36

 

62 753 30 57

8

Szpital Pomnik Chrztu Polski

Gniezno

Św. Jana 9

61 222 83 21

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna  

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.)             

                                                                                                              

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

                                                                             Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158