WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 14626 z dnia 28 listopada 2018Drukuj

Mobilny punkt wydawania EKUZ i ZIP – czwartek, 29 listopada 2018 - II Oddział ZUS, Starołęka [A]

W czwartek, 29 listopada, w siedzibie II Oddziału ZUS w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 31, w godzinach 9-15 pracownicy funduszu będą wydawać karty EKUZ oraz zakładać konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy z dowodem tożsamości (i ew. pełnomocnictwami do złożenia wniosku/odbioru karty w imieniu innych osób). Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. Wniosek o wydanie EKUZ będzie można również wypełnić na miejscu.

 

Przypominamy również, aby sprawdzać ważność posiadanej karty, wydanej wcześniej, zanim udamy się po nową. Często zdarza się, że osoby posiadające kartę, która ”wystarczy” nie tylko na bieżący wyjazd, ale jeszcze kilka innych, wnioskują o wydanie nowej. Ważność karty sprawdzamy w dolnym, prawym rogu. Termin ważności karty zależy od rodzaju tytułu do ubezpieczenia. Od 20 października 2018 roku wydłużył się okres ważności kart, wydawanych do tej pory na rok - do 18 miesięcy. Zmiana ta dotyczy między innymi osób zatrudnionych na umowę o pracę, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę i innych (szczegóły w poniższym linku).

WAŻNE SZCZEGÓŁY na temat EKUZ:

 http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

oraz ZIP:

https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/menu/open@info?view=001

Biuro Prasowe WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158