WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 13369 z dnia 16 października 2017Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - położnictwo i ginekologia w Turku

W związku z zaprzestaniem z dniem 30-09-2017 r. realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Turku, ul. Jedwabnicza 1, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie .

Wykaz placówek leczniczych :

 LP

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej  

62-700 Turek

ul. Łąkowa  4a

63 280 56 80

2

Ortomed Plus Spólka z Ograniczona Odpowiedzialnoscią

62-700 Turek

Ul. Łakowa 4

 

63 289 36 08

3

Prywatna Praktyka Ginekologiczno-Połoznicza Marzenna Fordońska  

62-700 Turek

ul. Jedwabnicza 1

 

63 280 33 72

4

NZOZ Ars Medical Ośrodek  Specjalistycznych Usług medycznych

62-700 Turek

Ul. Kolska 28

 

63 280 34 12

5

NZOZ Ars Medical Ośrodek  Specjalistycznych Usług medycznych

62-700 Turek

Ul. Niepodległości 23

 

63 280 34 12

6

NZOZ Fizjoterapia i Masaż , Specjalistyka R.Chmielewska, K.Najberg  

62-700 Turek

Ul. Gorzelniana  1

 

63 672 37 20

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta oraz oryginał skierowania .

Podstawa prawna

(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.))

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158