WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 13115 z dnia 12 lipca 2017Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: poradnie specjalistyczne w zakresie położnictwo i ginekologia w Złotowie

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Złotowie, ul. Mickiewicza 27  w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

Lp.

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Położnicza Zofia Stefankiewicz

ul. Norwida 8             

77-400 Złotów

Telefon do rejestracji:

602 552 226
 

2.

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Malwa" Anna Raca
poradnia ginekologiczno-położnicza

ul. Spchrzowa 42 

77-400 Złotów

 

Telefon do rejestracji:

67 263 09 66
 

3.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej poradnia ginekologiczno-położnicza "Krymed"

Aleja Piasta 21c  

77-400 Złotów

 

Telefon do rejestracji:

67 263 26 98
 

4.

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
poradnia ginekologiczno-położnicza
 

ul. Szpitalna 28        

77-400 Złotów

 

Telefon do rejestracji:

67 263 22 33 w.437
http://www.szpital.zlotow.pl

5.

Zespół Diagnostyczno-Leczniczy Medyk
poradnia ginekologiczno-położnicza
 

ul. Wielatowska 10

77-400 Złotów
 

Telefon do rejestracji:

67 265 10 99
http://www.medyk-zlotow.pl

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta oraz oryginał skierowania.

Podstawa prawna

(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.)

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158