WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 13100 z dnia 10 lipca 2017Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna-neurologia, w placówce przy ul. Wodnej 39 w Koninie

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Koninie, ul. Wodna 39 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie neurologii, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych:

 LP

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

Centrum Medyczne „Multimed” Tadeusz Jucyk Spółka Jawna  

62-500 Konin

ul. Wojska Polskiego 33

63 2444395

2

NSZOZ Chiron Stec-Steinke Arleta

62-510 Konin

Ul. Goździkowa 2

 

63 2458780

3

NZOZ Promed Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Zespół Specjalistycznych Poradni Lekarskich

62-510 Konin

ul. Jana Pawła II 65 a

 

63 2208173

4

Przychodnia Neurologiczna w Koninie Drogowski, Frankiewicz-Wiśniewska s.c.

62-510 Konin

Ul. Szpitalna 43

 

63 2444708

5

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

62-510 Konin

Ul. Szpitalna 45

 

63 2404563

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta oraz oryginał skierowania.

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.)

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158