WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 12691 z dnia 20 kwietnia 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - harmonogram otwarcia ofert

KOMUNIKAT KONKURS OFERT

W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE WE WSZYSTKICH ZAKRESACH ŚWIADCZEŃ

Komisja konkursowa uprzejmie informuje, iż otwarcie ofert w ramach konkursu w rodzaju Leczenie Stomatologiczne ogłoszonych w dniu 5 kwietnia 2017 r. odbędzie się w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 158 - sala nr 021 w dniach 21 kwietnia 2017 r. (piątek) oraz 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) zgodnie z załączonym harmonogramem.

Jednocześnie informujemy, iż harmonogram otwarcia pozostałych postępowań konkursowych przedstawiony zostanie odrębnym komunikatem.

źródło Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158