WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2017

Artykuł nr: 12597 z dnia 21 marca 2017Drukuj

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

2017-08-28
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-08-17
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-08-03
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-07-28
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-07-28
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-07-28
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-07-28
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2017-07-24
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-07-24
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-07-24
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2017-06-23
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-06-23
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-06-23
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-06-14
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-06-14
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2017-06-07
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-06-07
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2017-06-07
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

ODWOŁANIA

2017-06-02
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-05-31
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-05-31
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2017-05-31
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2017-05-29
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

2017-05-22
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-05-04
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 – ceny oczekiwane

2017-05-04
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-04-28
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-04-28
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

2017-04-25
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - harmonogram otwarcia ofert

PROTESTY

2017-04-24
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - harmonogram otwarcia ofert

2017-04-20
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - harmonogram otwarcia ofert

2017-04-14
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - harmonogram otwarcia ofert

2017-04-10
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-04-10
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - odwołanie postępowań

2017-04-10
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-04-10
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - odwołanie postępowań

2017-04-10
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-04-07
Leczenie stomatologiczne – konkurs ofert 2017 – odwołanie postępowań

2017-04-07
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-04-06
Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

2017-04-05
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-04-05
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-04-04
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - komunikat dla świadczeniodawców

2017-04-03
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - komunikat dla oferentów

2017-03-31
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - komunikat dla oferentów

2017-03-31
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - komunikat dla świadczeniodawców

2017-03-31
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-03-31
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-03-30
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-03-30
Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-03-21
Leczenie stomatologiczne – konkurs ofert - komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158