WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Artykuł nr: 12601 z dnia 21 marca 2017Drukuj

Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne

Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne?

Krok 1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie. Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (SZCZEGÓŁY)

WAŻNE: Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Krok 2. Potwierdź zlecenie

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ.

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do realizacji przez właściwy oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być złożone w celu zatwierdzenia do realizacji przez świadczeniobiorcę – osobiście, a także przedstawiciela ustawowego, małżonka, osobę trzecią pisemnie upoważnioną (UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZLECENIA PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ) lub drogą pocztową – zlecenie odsyłane jest na adres ze zlecenia lub na adres wskazany w upoważnieniu – UPOWAŻNIENIE DO ODESŁANIA ZLECENIA NA ADRES

 

W Wielkopolskim OW zlecenie można potwierdzić w 7 miejscach, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16:

 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu:
  • 61-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi (w poniedziałki Sala czynna do 18.00, pobieranie biletów do 17.45)
   tel. 61 850 60 00 (telefon czynny w godz. 09:00-15:00)
   centrala@nfz-poznan.pl
 • Delegatury WOW NFZ:
 • Punkty Obsługi Ubezpieczonych:
  • 63-900 Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5
   tel.65 545 51 49, leszno@nfz-poznan.pl
  • 62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
   wejście od ul. Gen. Władysława Sikorskiego
   tel. 63 2 22 30 14, 61 655 05 78, konin@nfz-poznan.pl

 

Krok 3. Odbierz wyrób medyczny

Mając potwierdzone do realizacji zlecenie należy zgłosić się do realizatora mającego podpisaną z NFZ umowę o świadczenie usług w zakresie zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta (może dotyczyć obszaru całej Polski) – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja. Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

WAŻNE: Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia.

 

Wykaz placówek na terenie Wielkopolski, w których można zrealizować potwierdzone zlecenie.

Poszukując punktu, w którym będą Państwo mogli zrealizować potwierdzone przez WOW NFZ zlecenie, należy wybrać (za pomocą filtra) właściwą usługę - nazwę poszukiwanego przedmiotu lub środka, a następnie znaleźć świadczeniodawcę najbliższego Waszemu miejscu zamieszkania.

Zestawienie - stan aktualny na 15 lipca 2019r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158